zaterdag 5 maart 2011

Arthur Bernard, biografie

ARTHUR BERNARDGeboren in Mechelen (België) werkte in Frankrijk ( Parijs, Perpignan) en in de Verenigde Staten van Amerika (New York, Washington DC) woont en werkt momenteel in Rotterdam.Studies:

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten - Mechelen (België)


Workshops - Akademie voor Beeldende Kunsten RotterdamExposities:

1991 Gemeentebibliotheek - hoogstraat Rotterdam

ING Bank Rotterdam1992 Holland Art Gallery Eindhoven

Galerie van Waning Rotterdam

Lineart Gent

Museumpark Rotterdam1993 Galerie Ginneken Breda

Galerie Interart Mechelen

Cultureel Centrum Mechelen

De Brakke Grond Amsterdam

Art Fair Rosmalen1994 Galerie Esprit Clinge

De Keerder Kunstkamer Maastricht

75 Vlaamse Kunstenaars Antwerpen

Galerie de Pook Hengelo

Galerie AWW Antwerpen

Galerie Jan van Munster Den Haag

Holland Art Gallery Eindhoven1995 ‘t Scoonhuis Antwerpen

Galerie Marie Josee Heeren Vleuten

Notaris Venduhuis Rotterdam

De Keerder Kunstkamer Maastricht1996 In voorbereiding:

Galerie Zoe Jonckheere Gent

Tresor Singapore

Holland Art Gallery Eindhoven1997 Galerie Esprit Clinge

Galerie de Pook HengeloSinds 1997 op regelmatige basis exposities in Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland en USAOpdrachten: (een selectie)

Gemeente Energiebedrijf Dordrecht

Quispel Assurantiën B.V.

Groenenboom Schildersbedrijven B.V.

R.K. Scholengemeenschap Rotterdam

Kanters Bouwbedrijf Puttershoek

Astra Farmaceutische Industrie Zoetermeer

Ministerie van Justitie

Werk in Stock: Galeries in Nederland

Galerie Esprit Clinge

Galerie De Pook Hengelo

Holland Art Gallery Eindhoven

Galerie Jan van Munster Den Haag

Galerie IROK HorstAgenten: (Nederland)

Mary Ann v.d. Velden Art Promotion Rotterdam

Frans Jansen Interart Leusden

Business Art Service Raamsdonkveer

Ritme en beweging zijn karakteristiek voor het werk van Arthur Bernard. Zijn figuren en landschapen worden in volle aktie uitgebeeld. Daarom ook zijn de contouren nooit duidelijk weergegeven. De kleurvlakken die uitgebeelde onderwerp bemoeilijken. Arthur Bernard doet dit echter met opzet, om aldus de beweeglijkheid te benadrukken. Alles vloeit, zeiden de oude Griekse filosofen, alles is in beweging. De mens is bij Arthur Bernard dan ook nooit een volmaakt voltooid wezen, er schuilt altijd meer achter datgene wat wij te zien krijgen. De ietwat geabstraheerde figuratie toont een zekere verwantschap met sommige Amerikaanse kunstschilders uit de jaren zestig, in het bijzonder Willem de Kooning. Dit is niet verwonderlijk want Arthur Bernard verbleef jaren in New York, waar hij zich aan allerlei experimenten overgaf. Dit verklaart ook zijn voorliefde voor grote formaten.

Het werk blijft steeds weer boeien en verassen, want hoe langer men ernaar kijkt, hoe meer men erin ontdekt. Ook met de titels van zijn schilderijen wil hij de verbeelding van de kijker stimuleren. Zij drukken de liefde van de schilder voor de mens en het leven uit. Zijn schilderijen pretenderen echter niet een verklaring voor het raadsel van het leven te kunnen geven. Integendeel zelfs, deze kunstenaar draagt met zijn raadselachtige werk alleen maar bij tot het vergroten van het mysterie.

Dat is juist wat zijn werk zo boeiend maakt.

Willem Roggeman

Het werk van Arthur Bernard spreekt aan door zijn uitbundige manier van schilderen: beweging, kleur en kleurcontrasten zijn een lust voor het oog en een verkwikking voor zijn ziel.

Arthur Bernard, geboren in België bezocht de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Mechelen. Hij werkte in Frankrijk en Amerika en woont momenteel in Nederland. De schilderijen ontstaan spontaan, zonder vooropgezet plan. Als een choreograaf bewerkt hij zijn doek. Luisterend naar muziek schildert hij met een grote kwast beweging: kleur tegen kleur, kleur over kleur, nu een verdunde verf die gaat druppen dan weer pasteuse verf. Hij kruipt bijna in de verf: handen worden kwasten. Zo ontstaan er schitterende kleurvlakken, soms heel transparant dan weer dichtgeverfd. Dan van een menselijke figuur of symbool, speels en spannend, sensueel en uitdagend.

Thea de Blecourt

De kunst van Arthur Bernard wordt gedragen door een warme en viriele emotionaliteit, een gevoelsontlading die stoelt op ervaring en gerijpt inzicht. Dat wil zeggen dat het sentiment een dialoog met vormen en kleuren aangaat en door een bewuste en onbewuste ordening, die niets te maken heeft met een starre logica, tot het gezuiverde beeld komt. Het is onmiddellijk duidelijk dat deze kunstenaar het vlak benadert met in zich een aanleg voor een sterk georkestreerde spanning, waarbij het lineaire, zowel als het coloristische register zich tot een aparte harmonie en eenheid laten leiden. Het schilderij bereikt inderdaad in zijn lyrische heftigheid een onverbroken eenheid. Op het doek groeit het schilderij tot zijn eigenheid en gave homogeniteit als een artistieke zelfstandigheid, die de signatuur van deze kunstenaar als het ware wettigt. Voor mij is het duidelijk dat de schilderijen van deze in Rotterdam wonende en werkende Belgische kunstenaar, een zelfstandige rijkdom aan de toeschouwer overdragen, tenminste zo deze voor schoonheid openstaat. Terecht moet tijdens de dialoog met dit werk de toeschouwer ook werkelijk participeren, niet alleen via gevoel het beeld ondergaan maar tevens zijn verbeelding activeren. Arthur Bernard laat in zijn schilderijen zien hoe ritme en beweging positieve constanten zijn die, zoals de Italiaanse beeldhouwer Aruro Martini zei, de twee belangrijkste elementen zijn van een kunstwerk.

Remi de Cnodder lid AICA

Geen opmerkingen:

Een reactie posten